ShizNat Webs: A Mai-HiME/Otome paradise

A fansite dedicated to ShizNat, Mai-HiME and Mai-Otome fandom!

Shizuru Viola from Episode 21

"When the White Princess Awakens" "Shiroki Hime, Mezameru Toki" Goo Goo Ga Ga Shizuru. (o^_^o)
1 - 8 of 8 Photos
Rss_feed